Meni

Ohranjeno naravno okolje in izjemna kulturna dediščina, ki ji v slovenskem prostoru skoraj ni para, nam nalagata, da skupaj z lokalnim prebivalstvom gradimo trajnostni turizem, usmerjen v aktivno preživljanje prostega časa in raziskovanje slovenske kulturne dediščine.

Prizadevamo si, da našo izjemno kulturno in čebelarsko dediščino negujemo, ohranjamo, promoviramo in srčno izrekamo dobrodošlico vsem obiskovalcem, ki jo želijo spoznati. Urejamo pohodniške in kolesarke poti, parkirišča, avtobusna postajališča ter ostalo infrastrukturo in s tem spodbujamo rabo javnih prevoznih sredstev, pešačenje in kolesarjenje, kar zmanjšuje onesnaževanje zraka in prispeva k boljši kakovosti bivanja v občini. Prireditve so pomemben dejavnik, saj preko njih destinacija predstavlja, ohranja in promovira bogato kulturno in naravno dediščino. Na prireditvah, ki potekajo brez okolju škodljive plastike, sodelujemo z lokalnim prebivalstvom in predstavljamo lokalne ponudnike. Sadimo stare sorte dreves in druge medovite rastline in s tem ohranjamo delček podeželskega okolja ter skrbimo za čebeljo pašo. K trajnostnemu delovanju spodbujamo ponudnike turističnih storitev in lokalne prebivalce, s katerimi skupaj tudi gradimo razvoj zelenega turizma. Obiskovalce spodbujamo k spoštljivemu vedenju ter odgovornemu odnosu do dragocene naravne in kulturne dediščine, ki jo lahko le s skupnimi močmi ohranjamo za rodove, ki prihajajo.

Naše temeljno poslanstvo je, da ohranjamo našo izjemno dediščino in naravne danosti. Ker turizem razvijamo na odgovoren in trajnosten način, bo ta prostor prijeten za življenje, delo in obisk tudi jutri.

Zelena doživetja