Meni

Ekipa

Matjaz koman

Matjaž Koman

direktor Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica
e matjaz.koman@visitzirovnica.si
rpt_soft

Urška Aljančič

vodnica v Čopovi rojstni hiši
e urska.aljancic@visitzirovnica.si
Petra 1

Petra Kržan

vodnica v Finžgarjevi rojstni hiši
e info@visitzirovnica.si
Portreti-6

Janez Dolžan

vodnik v Prešernovi rojstni hiši
e janez.dolzan@visitzirovnica.si

ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA

Za razvoj turizma in promocijo kulturne dediščine v Žirovnici skrbimo na Zavodu za turizem in kulturo. Druži nas ljubezen do Žirovniških krajev in želja, da povabimo k odkrivanju naše bogate kulturne in naravne dediščine in obisku Žirovniških turističnih ponudnikov prav vsakega Slovenca in pa tudi tujega obiskovalca. Zato si prizadevamo, da bi čim bolje predstavili vse lepote, ki jih ponujajo kraji pod Stolom in pripomogli k uspešnemu povezovanju vseh turističnih ponudnikov. S ponosom in odgovornostjo skrbimo za rojstne hiše najpomebnejših slovenskih literatov, spodbujamo razvoj čebelarskega turizma in negujemo zeleno bogastvo, ki nas obdaja. Zato smo tudi v okviru nove blagovne znamke zasnovali tri podznamke, ki jasno komunicirajo naše največje prednosti; Literarna pot, Zibelka čebelarstva, Zelena energija.

Vedno smo veseli novih pobud in idej, saj verjamemo, da so inovativnost,  povezovanje in sodelovanje najpomembnejši gradniki uspešne turistične ponudbe in ključni pri zagotavljanju zadovoljnih gostov. Pogumno smo si zastavili načrte za prihodnost, ki bodo podprli turizem v Žirovnici in omogočili njegov razvoj. Želimo si, da bi Žirovnica postala prepoznavna mikro turistična destinacija ter s svojim dragocenim kulturnim in naravnim bogastvom navduševala obiskovalce, s pestrim dogajanjem pa jih prepričala, da se je vredno vedno znova vračati.

V ZTK Žirovnica so zaposlene štiri osebe: direktor Matjaž Koman in trije turistični informatorji – Urška Aljančič, Petra Kržan in Janez Dolžan. Računovodske storitve ZTK Žirovnica opravlja računovodski servis ITR, d.o.o.

POSLANSTVO

Turizem predstavlja eno izmed glavnih in za prihodnost najbolj perspektivnih gospodarskih panog – v svetu in v Sloveniji, pa čeprav je leto 2020 pokazalo, da tudi najbolj občutljiva. Zato je še toliko bolj pomembno, da turizem razvijamo s pravimi motivi in na pravi, uravnotežen in trajnosten način. Le takšen turizem bo odporen tudi v nestabilnih časih in v primeru prihodnjih kriznih situacij.

Zavedamo se, da je turizem gospodarska panoga, ki ima največji posredni vpliv na lokalno okolje ter da je pomemben pospeševalec ohranjanja okolja, varovanja narave, izboljšanja urejenosti okolja in kakovosti življenja za lokalne prebivalce. Turizem razumemo kot dejavnost, ki je močno vpeta v lokalno okolje; ne kot ločeno gospodarsko panogo, rezervirano za turistične deležnike in obiskovalce, temveč kot dejavnost, ki je tesno povezana z razvojem lokalne skupnosti, razvojnimi načrti občine, ureditvijo prostora, kakovostjo življenja, kmetijstvom, obrtjo, podjetništvom …

Na ta način imamo od turizma učinke vsi:

  • Ljudje, ki tu živimo (= bolj urejeno in kakovostno okolje, infrastruktura, ki prinaša vrednost tudi prebivalcem, urejena kulturna krajina, ki spoštuje identiteto prostora, imidž kraja, vrednost nepremičnin);
  • Ljudje, ki živijo od turizma (= nova delovna mesta, osnova za delo, turizem kot dopolnilna ali redna dejavnost, turizem kot platforma za prodajo kmetijskih in obrtniških izdelkov, turizem kot priložnost, da ostanemo doma in delamo v domačem okolju, brez vožnje na delo v druge občine);
  • Obiskovalci, ki to območje obiščejo (= doživetje, ki ga radi delimo, lepa izkušnja, doživljanje pristnega podeželskega okolja, nakup lokalnih izdelkov in pridelkov …).

Kaj je naše poslanstvo? Zakaj razvijamo turizem?

Naše temeljno poslanstvo je, da ohranjamo našo izjemno dediščino in naravne danosti. Ker turizem razvijamo na odgovoren in trajnosten način, bo ta prostor prijeten za življenje, delo in obisk tudi jutri.

VIZIJA

Ker je turizem močno vpet v razvojni koncept občine, se pri opredelitvi vizije neposredno navezujejo na vizijo občine Žirovnica (kot je opredeljena v Razvojnem programu Občine Žirovnice 2030).

Kako razumemo TRAJNOSTNA? Na naravi in kulturni dediščini temelječa, ki jo razvijamo na premišljen, uravnotežen način, po principih trajnosti (kar dokazujemo tudi z okoljskimi certifikati za ponudnike, ekološko lokalno pridelano hrano in uresničevanjem kriterijev trajnostnega razvoja destinacije – vstop v Zeleno shemo slovenskega turizma in pridobitev znaka Slovenia Green Destination).

Kako razumemo BUTIČNA? Nemnožična, koncept manjših nastanitvenih ponudnikov, kakovostne lokalne gastronomije in butičnih avtentičnih doživetij. Delo na kakovostni storitvi in nudenju občutka osebne izkušnje v pristnem podeželskem okolju.

Kako razumemo pojem za NAVDIH in ODDIH? V Žirovnico ne pridemo zgolj po nova znanja in spoznanja (navdih), ki nam jo obljublja kot zibelka kulture in čebelarstva, temveč tudi po/na oddih – za nekaj dni, v prijetno podeželsko okolje, ki nam omogoča raziskovanje Julijskih Alp in doživetje narave ob vznožju Stola, na bolj sproščen (raziskovanje in sprostitev v naravnem okolju) ali pa aktiven način (pohodništvo in kolesarjenje).

 

ORGANIZACIJE

Julijske Alpe – Julian Alps

Bee Our Guest

Apiturizem

Občina Žirovnica

I Feel Slovenia