Meni

Prešernova rojstna hiša v Vrbi

Lokacija:
Vrba 2
4274 Žirovnica

t 04 580 20 92
e info@visitzirovnica.si
visitzirovnica.si

Odprto: od torka do petka, od 9. do 16. ure, vikendi od 10. do 17. ure, 8. februarja od 8. do 16. ure

Zaprto: ob ponedeljkih, 31. oktobra, 1. novembra, od 25. decembra do vključno 2. januarja

Cena ogleda
Šolski otroci: 2 €
Predšolski otroci in invalidi: 1 €
Odrasli: 3 €
Skupine odraslih (več kot 10 oseb): 2,7 €

O Vrba! Srečna, draga vas domača!

Največji slovenski pesnik je otroštvo preživel v majhni vasi, v stari kmečki hiši iz 16. stoletja, kjer je vse ohranjeno kot nekoč. Na način življenja bogatih kmečkih družin še danes spominja oprema v črni kuhinji, hiši in kamri. V nekdanji kašči, ki je služila kot shramba za žito, je urejena nova stalna razstava o življenju in delu Franceta Prešerna, na kateri je med drugim predstavljena Prešernova rodbina, poseben kotiček pa je namenjen nadškofu Antonu Vovku.

Vodeni ogledi po Prešernovi rojstni hiši so lahko prilagojeni šolskim skupinam, manjšim družbam ali posameznikom in družinam. Vodnik Janez, ki je najboljši pripovedovalec zgodb iz življenja Prešerna, vas bo z veseljem vodil skozi doživetje. Poiščite Francetovo zibelko in prisluhnite starim stenam – nikoli ne veste, morda se delček pesniške duše naseli tudi v vas.

VEČ O PREŠERNOVI ROJSTNI HIŠI

Čopova rojstna hiša v Žirovnici

Lokacija:
Žirovnica 14
4274 Žirovnica

t 04 580 15 03
e info@visitzirovnica.si
w visitzirovnica.si

Odprto: od ponedeljka do petka, od 8. do 11. ure in od 12. do 15. ure ter po predhodni najavi, 8. februarja od 8. do 16. ure

Zaprto: sobote, nedelje, prazniki ter od 25. decembra do vključno 2. januarja

Cena ogleda
Šolski otroci: 2 €
Predšolski otroci in invalidi: 1 €
Odrasli: 3 €
Skupine odraslih (več kot 10 oseb): 2,7 €

Matija Čop, prvi slovenski jezikoslovec, literarni zgodovinar in bibliotekar, je bil eden največjih evropskih učenjakov svojega časa. Kot otrok je s svojo družino živel v starem vaškem jedru Žirovnice.

Pod geslom »Tvoj ded za Prešernovo, tvoj oče za Finžgarjevo, ti pa za Čopovo rojstno hišo«, so domači šolarji zbirali denar in spodbudili odkup in ureditev Čopove hiše. Danes so v hiši spominska soba Matije Čopa, muzejska soba Ajdnaprireditveni prostor in informacijska točka občine Žirovnica.

 

VEČ O ČOPOVI ROJSTNI HIŠI

Finžgarjeva rojstna hiša v Doslovčah

Lokacija
Doslovče 15
4274 Žirovnica

t 04 580 15 03
e info@visitzirovnica.si
w visitzirovnica.si

Delovni čas
po dogovoru, 8. februarja od 8. do 16. ure

Zaprto: 31. oktobra, 1. novembra, od 25. decembra do vključno 2. januarja

Cena ogleda
Šolski otroci: 2 €
Predšolski otroci in invalidi: 1 €
Odrasli: 3 €
Skupine odraslih (več kot 10 oseb): 2,7 €

Fran Saleški Finžgar je dejal, da se mu je čut za pristen jezik oblikoval na domačem zapečku, od koder je poslušal pripovedi mož, ki so se v zimskih večerih zbirali v Dolenčevi kajži.

Dolenčeva kajžanjegova rojstna hiša, je danes skupaj s kozolcem in skednjem muzej na prostem, ki prikazuje bivalno kulturo kajžarske družine. Stopite po stopnicah v klet in skozi zapise in fotografije spoznajte Frana Saleškega Finžgarja tam, kjer se je vse začelo – v njegovi rojstni hiši!

 

VEČ O FINŽGARJEVI ROJSTNI HIŠI

Jalnova rojstna hiša na Rodinah

Lokacija
Rodine 10
4274 Žirovnica

t 04 580 20 92 / 031 787 001
e jalen.roj.hisa@gmail.com

Delovni čas
po dogovoru

Cena ogleda
Šolski otroci: 2 €
Predšolski otroci in invalidi: 1 €
Odrasli: 3 €
Skupine odraslih (več kot 10 oseb): 2,7 €

Na Rodinah, v majhni vasici v občini Žirovnica, tik zraven  cerkve sv. Klemna, ki velja za enega najstarejših sakralnih spomenikov na Gorenjskem, stoji rojstna hiša Janeza Jalna. Domačija je nekoč služila kot mežnarija, zato se je še danes drži hišno ime »pri Mežnarju«  Del hiše je danes urejen v privatni muzej, poln dobrih zgodb, ki vam jih bo zaupal Jalnov naslednik, njegov pranečak Janez, ki s svojo družino živi na domačiji. Med najzanimivejši prostori muzeja sta zagotovo kamra, preurejena v Jalnovo delovno sobo in delujoča črna kuhinja, kjer Ostrorogi Jalen še danes prekajuje slastne postrvi.

 

VEČ O JALNOVI ROJSTNI HIŠI