Meni

Vaška lipa v Vrbi

Stara lipa sredi vasi šteje več kot dvesto let. Pod njeno krošnjo je razporejenih šestnajst kamnov. Nekdaj je imel vsak vrbenski gospodar svoj kamen. Pod lipo so se sestajali, razpravljali in odločali o pomembnih stvareh. Svojih dogovorov niso zapisovali, a kar so sklenili, je držalo. Lipa obdana s kamni v slovenskem prostoru ni redkost, a vrbenska je edina, okoli katere so se kamni ohranili.

Prešernov spomenik v Vrbi

Kip dr. Franceta Prešerna v Vrbi je prva kiparska upodobitev pesnika. Leta 1865 ga je izdelal akademski kipar Franc Ksaver Zajec. Kip je dolga leta veljal za izgubljenega, leta 1991 pa je bil ponovno najden. Mavčni original so restavrirali in izdelali štiri bronaste odlitke. Spomenik z Zajčevo upodobitvijo Prešerna v Vrbi je oblikoval kipar Vasja Ulrich. Odkrit je bil 3. decembra 2000, ob 200-letnici pesnikovega rojstva. Nameščen je tako, da pozdravi vsakogar, ki pride v Vrbo.

Vila rustika

Vila rustika v Ključah pri Rodinah je značilno rimskodobno najdišče iz 2. stol. Podeželska rimska vila obdana z obzidjem je obsegala več stanovanjskih in gospodarskih zgradb. Njihov tloris še danes lahko razberemo iz konfiguracije terena.

Plečnikov spomenik na Breznici

Obelisk, delo arhitekta Jožeta Plečnika pred cerkvijo na Breznici, je posvečen žrtvam prve svetovne vojne. Izdelal ga je kamnosek Alojzij Vurnik iz Radovljice, kip sv. Krištofa na njem pa kipar Boris Kalin. Na spomeniku je vklesanih 54 imen padlih in posvetilo Franca Saleškega Finžgarja. Spomenik je bil odkrit 20. septembra leta 1931.

Vodostan

Vodostan v Rebru nad Žirovnico z zanimivim, daleč opaznim pročeljem, je bil zgrajen leta 1914 za oskrbo HE Završnica in kasneje HE Moste. V 16 metrov visok železobetonski vodni zadrževalnik voda priteka iz jezera v Završnici in odteka po 900 m dolgi cevi v strojnico elektrarne. Vodostan je odlična razgledna točka.

Aleja slavnih mož

Prešernoslovec Tomo Zupan je v znameniti Brezniški pridigi leta 1912 naštel kar 120 imenitnih mož, ki so se rodili v brezniški župniji in vplivali na razvoj slovenske kulture in znanosti. Aleja slavnih mož pred Osnovni šoli Žirovnica združuje najznamenitejšo peterico med njimi. Doprsne kipe Antona Janše, Matija Čopa, dr. Franceta Prešerna, Franca Saleškega Finžgarja in Janeza Jalna so oblikovali kiparji Zdenko Kalin, Jaka Torkar in Bojan Kunaver.

Stagne Zabreznica - Vrba

Stagne (naravna pot, steza, po kateri hodi živina na pašo) so pot oziroma kolovoz, dolg kakih 800 m, ki poteka skozi drevored sestavljen iz pretežno hrastovih in lipovih dreves. Skozi stagne so še pred dobrima dvema desetletjema gnali živino s paše, ker je drevje in grmovje onemogočalo, da se čreda razkropi po obdelanih njivah in dela škodo. Drug pomen stagen je ta, da ta naravna bariera varuje vas Vrbo pred močnim vetrom – Karavanški fen, hkrati pa tudi bogati severozahodno veduto Vrbe.

Stagne v Sloveniji izginjajo in vsaj v bližnji okolici kakšne druge niso znane.

Spominsko obeležje talcem v Mostah

Kip talca in devetindvajset spomenikov ob cesti v Mostah je spomin na talce, ki so jih Nemci 1. julija 1942 pripeljali iz begunjskih zaporov in na tem mestu ustrelili. Dejanje je bilo odgovor na akcijo borcev Cankarjevega bataljona, v kateri so nekaj dni pred tem porušili železniški in cestni most v Mostah.