Meni

Cerkev sv. Marka v Vrbi

Kliknite za 3D virtualni ogled.

Podružnična cerkev sv. Marka se prvič omenja leta 1468. S skodlami krita cerkvica na robu Vrbe združuje sledove romanike, gotike in baroka. Notranje stene so bile nekoč v celoti prekrite s freskami, danes so vidni le še fragmenti. V lopi pred vhodom v cerkev je vzidano poprsje nadškofa Antona Vovka, ki se je tako kot dr. France Prešeren rodil pri Ribiču v Vrbi.

Prešernov spomenik v Vrbi

Kliknite za 3D virtualni ogled.

Kip dr. Franceta Prešerna v Vrbi je prva kiparska upodobitev pesnika. Leta 1865 ga je izdelal akademski kipar Franc Ksaver Zajec. Kip je dolga leta veljal za izgubljenega, leta 1991 pa je bil ponovno najden. Mavčni original so restavrirali in izdelali štiri bronaste odlitke. Spomenik z Zajčevo upodobitvijo Prešerna v Vrbi je oblikoval kipar Vasja Ulrich. Odkrit je bil 3. decembra 2000, ob 200-letnici pesnikovega rojstva. Nameščen je tako, da pozdravi vsakogar, ki pride v Vrbo.

Vaška lipa v Vrbi

Stara lipa sredi vasi šteje več kot dvesto let. Pod njeno krošnjo je razporejenih šestnajst kamnov. Nekdaj je imel vsak vrbenski gospodar svoj kamen. Pod lipo so se sestajali, razpravljali in odločali o pomembnih stvareh. Svojih dogovorov niso zapisovali, a kar so sklenili, je držalo. Lipa obdana s kamni v slovenskem prostoru ni redkost, a vrbenska je edina, okoli katere so se kamni ohranili.

Aleja slavnih mož

Prešernoslovec Tomo Zupan je v znameniti Brezniški pridigi leta 1912 naštel kar 120 imenitnih mož, ki so se rodili v brezniški župniji in vplivali na razvoj slovenske kulture in znanosti. Aleja slavnih mož pred Osnovni šoli Žirovnica združuje najznamenitejšo peterico med njimi. Doprsne kipe Antona Janše, Matija Čopa, dr. Franceta Prešerna, Franca Saleškega Finžgarja in Janeza Jalna so oblikovali kiparji Zdenko Kalin, Jaka Torkar in Bojan Kunaver.

Cerkev sv. Lovrenca nad Zabreznico

Blog – Na Lovrenca po razgled

Cerkev sv. Lovrenca nad Zabreznico je posebna po svoji legipreteklosti in sedanji podobi. Stoji na pečini nad Zabreznico, od koder se ponuja čudovit razgled na deželo. V devetdesetih letih prejšnjega stoletja so domačini s prostovoljnim delom na romanskih temeljih zgradili novo cerkev. Njeno notranjost krasi križev pot slikarja Janeza Bernika in zunanjost mozaik s podobo sv. Krištofa, delo slikarja Andreja Jemca. Posebnost sv. Lovrenca je prezbiterij poslikan s cvetjem, ki ga najdemo v okolici cerkve, delo Marije Smolej.

Tehnični muzej / HE Završnica

Lokacija
Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.
PE HE Moste
Moste 41
4274 Žirovnica

t +386 (0)41 366 179
e bojan.zavrsnik@sel.si 
w www.sel.si/HE-moste

Delovni čas
Po dogovoru

Hidroelektrarna Završnica je bila prva slovenska javna elektrarna, ki je pred več kot 100 leti postavila temelj javnega elektroenergetskega omrežja v Sloveniji. Slovencem je luči prižigala kar 90 let, danes je njeno delo prevzela sodobnejša Hidroelektrarna Moste.

Danes je HE Završnica preurejena v tehnični muzej, kjer boste na neposreden način spoznali proces proizvodnje električne energije iz obnovljivega vira, vode. Posebno zanimiva je tudi primerjava stare opreme izpred stotih let s sodobnimi napravami Hidroelektrarne Moste.

 

PREBERITE VEČ

Zasebna zbirka - Muzej preteklosti

Lokacija
Nadižar Marjan
Zabreznica 13 a
4274 Žirovnica

t 041 468 928 / 04 580 18 76 / 083 876 246
e zanko.as@gmail.com

Delovni čas
po dogovoru

Življenje v vaseh pod stolom se je v preteklosti odvijalo na rodovitnih poljih, med sadnimi drevesi, v hlevih z živino in v preprostih, kmečkih hišah.

Predmeti, pripomočki, orodja in druge stvari, ki so preprostim ljudem lajšale vsakdan, si lahko ogledate v zasebni zbirki poimenovani Muzej preteklosti v vasi Zabreznice. Zasebna zbirka je v lasti Marjana Nadižarja in je odprta po predhodnem telefonskem dogovoru.

Plečnikov spomenik na Breznici

Obelisk, delo arhitekta Jožeta Plečnika pred cerkvijo na Breznici, je posvečen žrtvam prve svetovne vojne. Izdelal ga je kamnosek Alojzij Vurnik iz Radovljice, kip sv. Krištofa na njem pa kipar Boris Kalin. Na spomeniku je vklesanih 54 imen padlih in posvetilo Franca Saleškega Finžgarja. Spomenik je bil odkrit 20. septembra leta 1931.

Muzejska soba Ajdna

Lokacija:
Žirovnica 14
4274 Žirovnica

t 04 580 15 03
e info@visitzirovnica.si
w visitzirovnica.si

Odprto: od ponedeljka do petka, od 8. do 11. ure in od 12. do 15. ure ter po predhodni najavi, 8. februarja od 8. do 16. ure

Zgodba in najdeni predmeti po izkopavanjih, ki jih je vodil arheolog Milan Sagadin, burijo domišljijo. Posebna uganka je grob mlade žene, ki so jo pokopali z nakitom. Je bila to znamenita Ajdovska deklica? Bronasta ptica, ki bo osrednji simbol razstave v Čopovi hiši, tega ne pove, vas pa vabi k raziskovanju bogate dediščine naših prednikov.

 

PREBERITE VEČ

Vodostan v Rebru nad Žirovnico z zanimivim, daleč opaznim pročeljem, je bil zgrajen leta 1914 za oskrbo HE Završnica in kasneje HE Moste. V 16 metrov visok železobetonski vodni zadrževalnik voda priteka iz jezera v Završnici in odteka po 900 m dolgi cevi v strojnico elektrarne. Vodostan je odlična razgledna točka.

Cerkev sv. Klemena na Rodinah

Rodine s cerkvijo sv. Klemena so v preteklosti predstavljale pomembno versko središče, saj so bile v srednjem veku sedež prafare in kasneje sedež brezniške župnije. Cerkev s pokopališčem in obzidjem sodi med najlepše spomenike sakralnega stavbarstva v tem delu Gorenjske. Njeni romanski temelji segajo v 11. stoletje. Po legendi naj bi relikvije za cerkev prinesla Ciril in Metod, ko sta s posmrtnimi ostanki sv. Klemena potovala skozi Rodine v Rim.

Stagne Zabreznica - Vrba

Stagne (naravna pot, steza, po kateri hodi živina na pašo) so pot oziroma kolovoz, dolg kakih 800 m, ki poteka skozi drevored sestavljen iz pretežno hrastovih in lipovih dreves. Skozi stagne so še pred dobrima dvema desetletjema gnali živino s paše, ker je drevje in grmovje onemogočalo, da se čreda razkropi po obdelanih njivah in dela škodo. Drug pomen stagen je ta, da ta naravna bariera varuje vas Vrbo pred močnim vetrom – Karavanški fen, hkrati pa tudi bogati severozahodno veduto Vrbe.

Stagne v Sloveniji izginjajo in vsaj v bližnji okolici kakšne druge niso znane.

Cerkev Žalostne Matere božje na Breznici

Farna cerkev Žalostne Matere božje je najmlajša izmed cerkva v brezniški župniji. Zgrajena je bila po načrtih arhitekta Blasia Zamola iz Gemone leta 1821. Pred tem je bil sedež župnije na Rodinah. Tedanji župnik Franc Salezij Christian se je odločil sedež prenesti na sredino fare, ki jo je v ta namen dal tudi izmeriti. Tako so novo cerkev zgradili na Breznici. Brezniška cerkev je poslikana s klasicističnimi freskami. Veliki marmorni oltar je delo treh mojstrov, Janeza Vurnika mlajšega in starejšega ter Franca Ksaverja Zajca. Posebnost v cerkvi je krstilnica, narejena po načrtih arhitekta Jožeta Plečnika.

Spominsko obeležje talcem v Mostah

Kip talca in devetindvajset spomenikov ob cesti v Mostah je spomin na talce, ki so jih Nemci 1. julija 1942 pripeljali iz begunjskih zaporov in na tem mestu ustrelili. Dejanje je bilo odgovor na akcijo borcev Cankarjevega bataljona, v kateri so nekaj dni pred tem porušili železniški in cestni most v Mostah.

Cerkev sv. Radegunde na Bregu

Cerkev sv. Radegunde, zavetnice lončarjev in tkalcev, se prvič omenja leta 1468. V osnovi je romanska, čebulast zvonik in vhodna lopa pa spadata v barok. Izrazito baročen je tudi oltar iz dobe t. i. zlatih oltarjevFreska, na kateri je upodobljena noseča Marija, sodi med ikonografske posebnosti. Okolica cerkve je arheološko najdišče, kjer so bili odkriti staroslovanski grobovi.

Cerkev sv. Martina v Mostah

Cerkev sv. Martina v Mostah se uvršča med najstarejše in najlepše sakralne bisere na Slovenskem, v brezniški župniji pa je najstarejša sakralna stavba. Arheološke najdbe v notranjosti segajo v predromansko obdobje. Cerkev se ponaša z dragocenimi gotskimi freskami iz 15. stoletja, ki prikazujejo mučeniške smrti apostolov. Avtor fresk je prav po tem delu dobil ime Žirovniški mojster. Ob cerkvi so arheologi odkrili poznoantično in staroslovansko nekropolo.

Cerkev sv. Kancijana Selo

Cerkev sv. Kancijana daje baročen videz, a njen nastanek sega v čas romanike. Posebnost cerkve je freska sv. Jurija, ki zabada zmaja. Glavni oltar v cerkvi je posvečen sv. Kancijanu in eden od stranskih oltarjev sv. Antonu Puščavniku z ljudskim imenom Anton Kračman, ki je zavetnik živinorejcev in mesarjev. Na praznik sv. Antona so kmetje nekoč v cerkev prinašali svinjske krače in klobase ter se pri svetniku priporočali za zdravje pri reji prašičev. Prinešene dobrote je ključar prodal na licitaciji, neprodane pa so razdelili med reveže.

Vila rustika

Vila rustika v Ključah pri Rodinah je značilno rimskodobno najdišče iz 2. stol. Podeželska rimska vila obdana z obzidjem je obsegala več stanovanjskih in gospodarskih zgradb. Njihov tloris še danes lahko razberemo iz konfiguracije terena.