Meni

 

Človeštvo za svoj razvoj že od nekdaj izkorišča naravne vire, ki so mu na voljo. Na območju današnje Slovenije so ljudje skozi zgodovino nenehno gospodarsko izkoriščali vodotoke, saj je voda eden izmed redkih naravnih virov, ki je pri nas v izobilju. Vodotoke so sprva izkoriščali kot vir hrane in kot plovno pot, kasneje pa tudi za prevoz tovorov ali kot vodno silo za pogon mlinov in žag. S pojavom industrializacije se je povečalo povpraševanje po vodi kot gonilni sili za parne stroje, kasneje pa sta elektrifikacija in prehod na »masovno« proizvodnjo povečala potrebe po električni energiji, zato so na vodotokih pričeli graditi hidroenergetske objekte.

Tehnični muzej Završnica, nekoč HE Završnica, je bila prva slovenska javna elektrarna. Graditi so jo pričeli leta 1911 in 25. februarja 1915 je prvič oddala električno energijo v omrežje. Elektrarna je neprekinjeno delovala 90 let. Po njeni zaustavitvi so Savske elektrarne Ljubljana objekt in naprave obnovile in kot spomenik tehniške kulture, leta 2005 odprle za javnost. Vlogo proizvodnje električne energije je prevzela Hidroelektrarna Moste, prva elektrarna na reki Savi, ki je danes sodoben elektroenergetski objekt in izkorišča tudi vodno zajetje nekdanje HE Završnica. Ogled obeh elektrarn poteka v spremstvu strokovnega vodnika.

Hidroelektrarno Završnica sestavljajo: pregrada v dolini Završnice, ki ustvarja akumulacijsko jezero, na levem bregu ob pregradi je situirano stolpno zajetje z zapornicami opremljenimi z grobimi grabljami. Od tod je speljan derivacijski tlačni rov, višine 2m in dolžine 800m do vodostana, ki se nahaja nad naseljem Žirovnica in s svojim zanimivim, daleč opaznim pročeljem predstavlja markantno podobo v veduti Žirovnice. V 16 metrov visok železobetonski vodni zadrževalnik, ki mu domačini pravijo »waseršlus«,  voda priteka iz jezera v Završnici in odteka po 900 m dolgi cevi v strojnico elektrarne. Strojnica je postavljena v dolini reke Save, neposredno ob strojnice HE Moste. Prvotno sta bila instalirani dve Pelton turbini, ki sta danes na ogled v tehničnem muzeju Završnica.

Tehnični muzej Završnica, v katerem še danes gori ena od prvotnih žarnic, danes predstavlja bogato izročilo tehniške dediščine, hkrati pa je tudi spodbuden primer sožitja med okoljem in energetiko, saj z ureditvijo akumulacijskega jezera Završnica in športno rekreacijskega centra ob njem, dolina Završnice postaja priljubljeni rekreativni center.

Lokacija

Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.
PE HE Moste
Moste 41
4274 Žirovnica

Kontakt

t +386 (0)41 366 179
bojan.zavrsnik@sel.si 
w www.sel.si/HE-moste

Delovni čas
Po dogovoru

Cenik

po dogovoru