Meni

 

Imenovana zelena koordinatorka in zelena ekipa

 

Žirovnica je bila v začetku leta sprejeta v Zeleno shemo slovenskega turizma. Za vodenje in izvedbo celotnega projekta je Matjaž Koman, direktor Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica, imenoval zeleno koordinatorko Urško Aljančič.

Za pomoč pri izvedbi projekta, predvsem pri pridobivanju podatkov in oblikovanju in uresničevanju razvojnih ciljev in ukrepov, pa je župan občine Žirovnica Leopold Pogačar imenoval zeleno ekipo, ki jo sestavljajo:

  1. Urška Aljančič iz Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica, v vlogi Zelene koordinatorke,
  2. Matjaž Koman, direktor Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica,
  3. Saša Tribušon iz Občine Žirovnica,
  4. Iztok Jenko iz podjetja Elektro Gorenjska, d.d.,
  5. Brigita Leban iz podjetja Jeko, d.o.o.,
  6. Mirjam Fain iz podjetja Medium d.o.o.,
  7. Miha Benčina iz zasebnega turističnega sektorja,
  8. Tadejo Šubic iz Zavoda RS za varstvo narave