Meni

Datum: 2. 4. 2024

V skladu s 25. členom Zakona o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 42/02 in št. 103/07) in 12. členom Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v RS, Zavod za turizem in kulturo Žirovnica objavlja javno objavo za zasedbo delovnega mesta:

TURISTIČNI INFORMATOR III
(šifra delovnega mesta: I015060, plačilni razred 23)

Delovno mesto je opredeljeno kot delovno mesto v osnovni dejavnosti in se bo opravljalo na sedežu zavoda, v Prešernovi in Finžgarjevi rojstni hiši ter na terenu, s polnim delovnim časom in 2-mesečno poskusno dobo za dobo pet mesecev z možnostjo podaljšanja. Zaposluje se za določen čas zaradi kasnejše (v mesecu juliju 2024) predvidene obnove Prešernove rojstne hiše in s tem zaprtja le te za predvidoma eno leto ali več.

Kandidat/kandidatka mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima najmanj V. stopnjo izobrazbe turistične, ekonomske ali druge družboslovne smeri,
– znanje uporabe računalnika in osnovnih računalniških programov (Office, Excel, Internet, Facebook, Instagram itd),
– komunikativnost, samoiniciativnost, organizacijske sposobnosti, kooperativnost, zanesljivost, sposobnost timskega dela,
– znanje slovenskega jezika,
– aktivno znanje vsaj enega svetovnega tujega jezika (angleščina ali nemščina), kandidati z znanjem več jezikov bodo imeli prednost,
– vozniški izpit B kategorije,
– zaželene so: izkušnje dela v muzejih oziroma vodenja skupin po muzejih, tečaj za lokalnega turističnega vodnika, osnovno znanje računovodstva in izkušnje na področju turizma in/ali na področju delovanja kulturnih ustanov.

Opis nalog:
– priprava informativnega programa in ostalega gradiva,
– zbiranje podatkov za TIC,
– vodenje raznih evidenc,
– odpošiljanje obvestil,
– sprejemanje in posredovanje informacij,
– sprejemanje, posredovanje in usklajevanje predlogov in pobud obiskovalcev in ostalih,
– računovodska dela, ki jih opredeljuje Pravilnik o računovodenju (razmejitev del zunanjega računovodskega servisa in obveznosti, ki izhajajo iz kroženja poslovnih listin zavoda),
– skrb za obvladovanje tveganj, ki jih opredeljuje Register tveganj,
– organiziranje in razvijanje administrativnega vodenja,
– izvajanje operativnih nalog, ki se nanašajo na proračun zavoda in črpanja sredstev s strani Občine ter dosledno evidentiranje,
– arhiviranje korespondence,
– skrb za ažuriranje podatkov (vnos vsebina) na internetnih straneh,
– sprejemanje obiskovalcev in predstavitev zbirk, spomenikov,
– posredovanje najrazličnejših turističnih informacij in promocijskih gradiv,
– zbiranje podatkov za potrebe informiranja obiskovalcev,
– urejanje prostorov za turistično informacijsko dejavnost,
– ugotavljanje mnenj obiskovalcev o kakovosti turistične ponudbe,
– ankete in ostale tržne raziskave po navodilih direktorja,
– sprejemanje in posredovanje pritožb obiskovalcev,
– urejanje in razpošiljanje turistično promocijskih materialov ter informativnih materialov,
– vodenje evidenc skladišča promocijskega ter informativnega materiala,
– zbiranje podatkov o zasedenosti kapacitet po posameznih nastanitvenih objektih na območju občine Žirovnica, za potrebe analiz turističnega prometa,
– priprava manj zahtevnih analiz turističnega prometa,
– pomoč pri turističnih prireditvah,
– pomoč pri organizacijah izobraževalnih programov in raznih delavnicah,
– koordinacija dela turističnih vodnikov, organizacija ogledov občine,
– priprava vsebin in ažuriranje informacij o prireditvah za elektronske medije,
– sodelovanje pri pripravi turističnih publikacij,
– sprejemanje in usklajevanje rezervacij za oglede in izdajanje računov,
– sprejemanje obiskovalcev v Čopovi, Finžgarjevi in Prešernovi rojstni hiši in informiranje o zbirki in ostalih kulturnih spomenikov v kraju,
– skrb za urejenost in varnost razstavljene zbirke in samega objekta Čopove, Finžgarjeve in Prešernove rojstne hiše,
– ostala dela, ki jih določi direktor.

Kandidate/kandidatke vabimo, da pošljejo pisne prijave s kratkim življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev oziroma pisne izjave o izpolnjevanju pogojev, najkasneje do 9. 4. 2024 na naslov: Zavod za turizem in kulturo Žirovnica, Žirovnica 14, 4274 Žirovnica, s pripisom »Prijava na javno objavo za zasedbo delovnega mesta«.

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: matjaz.koman@visitzirovnica.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. O izbiri bodo kandidati/kandidatke obveščeni v 10 dneh po opravljenem izboru.

Dodatne informacije o izvedbi javne objave lahko dobite pri Urški Aljančič na elektronskem naslovu urska.aljancic@visitzirovnica.si ali na telefonski številki 04/580 15 03.