Meni

 

Jezikoslovec, literarni zgodovinar in kritik, Prešernov prijatelj in mentor, bibliotekar

 

Rod Matije Čopa izhaja s Koroške Bele. Njegov oče Matija se je leta 1795 preselil v Žirovnico in se poročil z Elizabeto Ovsenek. Matija Čop se je rodil 26. januarja 1797 kot prvi otrok v družini.

Prvi pouk je obiskoval v Župnišču na Rodinah. Jeseni leta 1807 je odšel v ljudsko šolo v Ljubljano in se že prihodnje leto vrnil zaradi bližajočih se francoskih čet. V uk ga je vzel profesor Janez Krstnik Kersnik iz Most, ki je bil odličen učitelj, Čop pa dober učenec. Prihodnje leto se je vpisal v gimnazijo, nato na ljubljanskem liceju zaključil dva letnika filozofije in tretjega obiskoval na Dunaju. V tem času je bil stalen gost dunajskih knjižnic, kjer je literarna dela bral v izvirniku. Znal je 19 jezikov. Po vrnitvi z Dunaja je študiral bogoslovje, a je študij opustil. Naredil je izpite za gimnazijskega profesorja.

Od jeseni 1829 je poučeval v gimnaziji na Reki in nato v Lvovu. V Ljubljano se je vrnil leta 1827 in dobil službo gimnazijskega profesorja, vendar z njo ni bil zadovoljen. Spraševal se je, čemu mu bo vse znanje, ki ga je pridobil, če nikomur ne koristi. Leta 1828 se je z Dunaja vrnil France Prešeren. S Čopom sta se poznala že iz mladih let, sedaj sta postala dobra prijatelja. Matija Čop mu je posredoval svoje obširno znanje o evropski književnosti, sodelovala sta pri zborniku Kranjska čbelica in pri črkarski pravdi z Jernejem Kopitarjem.

Zelo pomembno je Čopovo bibliotekarsko delo. Leta 1828 se je zaposlil kot pomočnik bibliotekarja v Licejski knjižnici v Ljubljani in dve leti kasneje postal njen vodja in licejski bibliotekar. Gradivo je sistematično uredil, uvedel katalog in skrbel za dotok novih knjig, še posebej slovenskih tiskov.

Čop in Prešeren sta se prvič srečala leta 1813 v župnišču na Rodinah. Tedaj je po kratkem pogovoru tri leta starejši Čop Prešernu dejal: »Le tako naprej, iz tebe bo še kaj.« Dobra prijatelja sta tesno povezana še danes- s Čopovo ulico in Prešernovim trgom v središču Ljubljane. Po Matiju Čopu se imenuje osnovna šola v Kranju, knjižnica v Žirovnici in najvišje priznanje na področju bibliotekarstva, Čopova diploma.