Meni

Zelena zgodba v Žirovnici

 

Žirovnica se je pridružila 55 destinacijam, ki so se prijavile na nacionalni poziv Slovenske turistične organizacije za pospeševanje vpeljevanja trajnostnega poslovanja  v turizmu, imenovan Zelena shema slovenskega turizma – Slovenia Green. Shema do danes združuje že 55  destinacij, 57 ponudnikov, 4 naravne parke, 5 turističnih agencij, 2 turistični znamenitosti, 3 restavracije in 1 plažo z uspešno pridobljenim znakom Slovenia Green.

V Žirovnici smo se pridružili destinacijam, ki svojo trajnostno poslovanje na področju turizma presojajo z uporabo mednarodnega orodja Green Destinations Standard, kar nam bo omogočilo tako nacionalno kot mednarodno primerljivost in vidnost. Na poti do znaka Slovenia Green, ki bo predvidoma trajala do konca letošnjega leta, bomo prek različnih aktivnosti zbirali podatke o trajnosti našega turističnega razvoja ter osveščali lokalno prebivalstvo, gospodarstvo, obiskovalce in preostale deležnike o pomenu trajnostnega turizma.

Več o zeleni zgodbi v Žirovnici si lahko preberete tukaj.

Foto: Danila Bricelj