Meni

V Zavodu za turizem in kulturo Žirovnica si želimo aktivnega vključevanja lokalne skupnosti pri oblikovanju aktivnosti na področju kulture in turizma. Zato vas vabimo k sodelovanju v neformalni skupini, ki smo jo poimenovali »Kašarska tribuna idej«. Srečanja skupine bodo potekala predvidoma dvakrat letno v Čopovi rojstni hiši, kjer bomo pozorno prisluhnili vašim predlogom, pobudam in konstruktivnim kritikam.

Glavni cilj srečanj bo aktivno vključevanje zainteresirane javnosti v naše delo na področju turizma in kulture ter soustvarjanje dogodkov in projektov, namenjenih lokalni skupnosti, ki se izvajajo pod okriljem Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica. Verjamemo, da je razvoj turizma in ohranjanje kulturne dediščine odgovornost vseh nas, zato se zavzemamo za spoštljivo in skrbno ravnanje, skupaj z zainteresirano lokalno javnostjo.

Če vas zanima sodelovanje ali imate ideje za izboljšave na področju turizma in kulture, vas vabimo, da nam vaš interes sporočite na e-naslov info@visitzirovnica.si. Vabljeni so ponudniki turističnih in gostinskih storitev, drugi podjetniki, rokodelci, kulturniki, vaški odbori, predstavniki lokalnih društev in klubov ter vsi ostali zainteresirani posamezniki iz občine Žirovnica.