Meni

Aktivnosti in projekti v katerih sodeluje Žirovnica

 

Na območju 14 občin Gorenjske: Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorje, Jesenice, Jezersko, Mestna občina Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Tržič in Žirovnica, je v programskem obdobju 2007–2013 delovala lokalna akcijska skupina Gorenjska košarica. Ustanovljena je bila leta 2007 in temelji na partnerstvu predstavnikov iz javnega, zasebnega in neprofitnega sektorja, ki s svojimi različnimi značilnostmi prispevajo k razvoju podeželja na inovativen način.

Območje LAS Gorenjska košarica leži na severozahodnem delu Slovenije in obsega osrednji in severni del gorenjske statistične regije. Na severu območje meji z Avstrijo (dežela Koroška), na zahodu z Italijo (dežela Furlanija Julijska krajina) in Goriško razvojno regijo, na jugu s Škofjeloškim območjem (del statistične regije Gorenjske), na jugovzhodu pa se odpira proti Osrednjeslovenski regiji. Območje LAS sestavlja 14 občin osrednje in zgornje Gorenjske: Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Tržič in Žirovnica. Občine skupaj tvorijo geografsko zaokroženo teritorialno celoto – alpski svet visokogorij z dolinami in ravninami s številnimi skupnimi naravnogeografskimi in družbeno-geografskimi značilnostmi.

LAS se trudi razvijati podeželje in zavestno ter organizirano delovati v splošno dobro. Prisotnost na terenu in stalen stik z ljudmi je zelo pomemben, saj vpliva na motivacijo prebivalcev pri sodelovanju ter vključevanju v projektne dejavnosti. K uspešni pripravi strategije lokalnega razvoja pripomorejo animacijske dejavnosti, razna usposabljanja, nudenje pomoči in usmeritev nosilcev idej pri oblikovanju projektnih predlogov.

Preberite več o aktivnostih v katere je vključene Žirovnica