Meni

 

Zbirnik predlogov ukrepov Covid-19 in poziv s priporočili, da bomo na območju Julijskih Alp pri ponovnem zagonu turizma bolj enotni in trajnostni, s tem pa tudi uspešnejši

 

Spoštovani turistični ponudniki na območju Julijskih Alp,

Turistična regija Julijske Alpe (območje občin Bled, Bohinj, Bovec, Brda, Gorje, Kobarid, Jesenice, Kanal ob Soči, Kranjska Gora, Radovljica, Tolmin in Žirovnica), katere večji del predstavlja Triglavski narodni park, je eno najpomembnejših in od turizma bolj odvisnih območij v Sloveniji.

V letu 2019 je regija ustvarila:
4.055.485 nočitev, kar predstavlja dobro četrtino (25,7 %) vseh prenočitev v Sloveniji, od tega na območju kar 84 % prenočitev opravijo tuji turisti, in
več kot 200 milijonov EUR prihodkov neposredno v gostinstvu in hotelirstvu.

S pandemijo koronavirusa se je turistična dejavnost na območju Julijskih Alp v določenih destinacijah, ki so odvisne tudi od azijskih trgov, vidno upočasnila že februarja, 16. marca 2020 pa v celoti ustavila. Ob tem ponudniki nastanitvenih zmogljivosti vsakodnevno prejemate odpovedi rezervacij tudi za naslednje mesece, podjetja oziroma ponudniki ste ostali brez prihodkov.

Turistična panoga je v primerjavi z drugimi panogami zaradi epidemije še posebej prizadeta, saj bo globalni trg potovanj okreval počasneje. Ob že siceršnji upočasnitvi rasti, ki jo svet, Evropa in tudi Slovenija beleži od konca 2019, bomo po raznih ocenah potrebovali 5 do 7 mesecev za postopni zagon oziroma kar nekaj let za to, da se vrnemo na iste finančne rezultate. Razmere so izjemno resne.

Z aktivnim pristopom k oblikovanju predlogov ukrepov na področju poslovnega okolja – z upoštevanjem specifike turizma – smo pristopili do Vlade RS (prenesi dopis), s predlogi na področju promocije pa do Slovenske turistične organizacije.

Na ravni turističnih organizacij Julijskih Alp smo vzpostavili ‘tim za prenovo’ (RE-SET tim), ki dnevno spremlja razmere. Pripravili smo tudi nabor najnujnejših ukrepov, ki jih bomo izvedli sami (destinacije).

Hkrati pa se na vas obračamo z apelom, pozivom, povabilom ter priporočili, kako ravnati, da bomo na območju Julijskih Alp pri ponovnem zagonu turizma bolj enotni in trajnostni, s tem pa tudi uspešnejši.

 

Priporočila za ponudnike turističnih storitev destinacije Julijske Alpe