Odpri navigacijo

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo v brezplačno uporabo premičnin - opreme Rekreacijskega parka Završnica

ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA, Žirovnica 14, 4274 Žirovnica na podlagi 2., 30. in 33. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/2010 s spr.) in 53. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011 s spr.) ki urejajo oddajo stvarnega premoženja v brezplačno uporabo, dne 7. 2. 2017 objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

za oddajo v brezplačno uporabo premičnin – opreme Rekreacijskega parka Završnica

KLIKNITE OGLED CELOTNE DATOTEKE

KLIKNITE ZA OGLED PRILOGE – OSNUTEK POGODBE