Meni

Datum: 7. 4. 2022

Na podlagi 65. člena v zvezi z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), objavlja ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA, Žirovnica 14, 4274 Žirovnica (ZTK Žirovnica)

 

NAMERO ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM piknik prostorov in odbojkarskega igrišča v Rekreacijskem parku Završnica

 

1. Najemodajalec: ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA, Žirovnica 14, 4274 Žirovnica

2. Predmet najema:

  • 3 x lesena nadstrešnica (400205-06, 400421) s vso pripadajočo opremo (9x miza, 18x klopi, 3x koš za smeti (400091-93), kamin vrtni (400425, 40087-88), korito kuhinjsko (400422), pult leseni (400423), dimnik (400424), 1x premični žar v skladu z IDZ (400089)), kovinski kontejner z leseno nadstrešnico,
  • o spletna stran www.zavrsnica.si – rezervacijski portal, preko katerega se sprejemajo in plačujejo rezervacije za najem piknik prostorov in odbojkarskega igrišča.
  • 2x odbojkarsko igrišče (400065-66), 1x zaščitna mreža iz najlona (400103), 4x steber za igralno mrežo (400098 – 400101) 1x koš za smeti (400095), 2x stojalo za kolesa (400232 in 400233), zaščitna ograja (400460), 2 x sodniški stolp (400104-105), garnitura orodja za popravilo koles (400242) – (v nadaljevanju piknik prostori in odbojkarsko igrišče).

3. Pogoji za sklenitev neposredne pogodbe:

Vsi pogoji so opredeljeni v pogodbi, ki je priloga namere.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni (23. 4. 2022) od dneva objave (7. 4. 2022) te namere na spletni strani Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica za obdobje treh let.

DIREKTOR ZTK ŽIROVNICA

Matjaž Koman

 

1. Svet Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica je na 7. redni seji (5. 4. 2022) sprejel naslednje SKLEPE:

Svet Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica daje soglasje oddaji piknik prostorov in odbojkarskega igrišča v najem neprofitni organizaciji, ki deluje v javnem interesu TVD PARTIZAN-u ŽIROVNICA, Društvu za športno vzgojo in rekreacijo za treh let.

Svet Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica daje soglasje Pogodbi o oddaji piknik prostorov in odbojkarskega igrišča.

DIREKTOR ZTK Žirovnica
Matjaž Koman

Priloge:
NAJEMNA POGODBA za piknik prostore in odbojkarsko igrišče