Meni

Na podlagi 16. člena Statuta zavoda za turizem in kulturo Žirovnica objavljam

 

JAVNI POZIV

 

za zbiranje predlogov za imenovanje predstavnika uporabnikov v svet javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Žirovnica.

 

Predloge za imenovanje člana lahko vložijo turistična društva, zainteresirani ponudniki turističnih produktov in druga društva.

Za posameznega predlaganega kandidata se posredujejo naslednji podatki:

ime in priimek ter dan, mesec in leto ter kraj rojstva; stopnjo izobrazbe; stalno prebivališče;

reference s področja kulture ali turizma; kratko utemeljitev predloga in kandidatovo videnje razvoja turizma in kulture v Občini Žirovnica; izjavo predlaganega kandidata, da pristaja na kandidaturo.

 

Predloge dostavite do 29. 5. 2020 osebno ali s priporočeno pošto na naslov:

Zavod za turizem in kulturo Žirovnica, Žirovnica 14, 4274 Žirovnica (s pripisom: Predlog za člana sveta)

 

Za dodatne informacije smo vam na voljo na tel. št. 04 5801 503

 

Direktor zavoda:

Matjaž Koman