Odpri navigacijo

Javni natečaj za fotografijo občine Žirovnica

 

Zavod za turizem in kulturo in Žirovnica razpisuje javni natečaj za fotografije z območja občine Žirovnica.

 

Teme fotografij so naslednje:

  • Dediščina: kulturni, zgodovinski in tehniški spomeniki v občini Žirovnica
  • Dogodki v občini Žirovnica od ustanovitve do danes (1998-2018)
  • Naravna in kulturna krajina v občini Žirovnica

Izbrane fotografije bodo objavljene v knjigi, ki jo bo ob 20. obletnici obstoja decembra prihodnje leto izdala Občina Žirovnica. Objava fotografij bo honorirana v višini 15 evrov za fotografijo.

Najboljše tri fotografije v vsaki kategoriji bodo nagrajene s posebnimi nagradami v vrednostih:

150 evrov za 1. mesto, 100 evrov za 2. mesto in 50 evrov za 3. mesto.

Izbor bo opravila petčlanska strokovna žirija.

Tehnična navodila

Fotografije morajo biti izdelane v formatu jpg, v barvni tehniki, daljša stranica naj obsega najmanj 2850 pikslov. Fotografije so lahko osnovno obdelane v celoti, ne pa po posameznih delih, shranjene naj bodo na ustreznem elektronskem nosilcu (CD, DVD, USB).

Ob fotografiji navedite naslednje podatke:

  • vsebina fotografije, datum in lokacija nastanka
  • ime, priimek in letnico rojstva avtorja
  • kontaktni podatki avtorja (naslov, e-naslov, telefonska številka)

Avtorji izbranih fotografij bodo s podpisom avtorske pogodbe Zavodu za turizem in kulturo Žirovnica dovolili hranjenje in uporabo fotografij za namene promocije občine Žirovnica.

Fotografije pošljite na naslov:

Zavod za turizem in kulturo Žirovnica Žirovnica 14, 4274 Žirovnica

Rok oddaje:

  1. junij 2018. Razpis je odprt vse leto z namenom fotografiranja v vseh letnih časih.

Informacije:

t +386 (0)4 580 15 03
e info@visitzirovnica.si